RAHAPELAAMINEN

 

Rahapelaamiseen liittyvä tukimateriaali ammattilaisille

Itäpuisto M, Miettinen P, Naappi S, Perttula A-M, Smolander K & Vihriälä J 2011: Rahapelien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen. - Pelissä -hanke. Keski- ja Itä-Suomen hoidon kehittämis- ja tutkimushanke 2008-2011. 103 s.

Rahapelien tunnistaminen, puheeksiotto ja pelaajan auttaminen -opas on tuotettu vastaamaan tarpeeseen tunnistaa, ottaa puheeksi ja hoirtaa rahapeliongelmia erilaisissa palvelujärjestelmissä. Opas on suunnattu ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat rahapelaamisen kanssa vaikeuksiin joutuneita ihmisiä. Opaassa otataan huomioon myös pelaajan läheiset. Oppaassa on kattava valikoima työvälineitä rahapeliongelmien käsittelyyn (Osa 2: s 65-103).

Muita linkkejä

Omaa pelaamista voi muuttaa pieninkin askelin. Kokeile näitä!