ONGELMALLISTA? -TESTI

Ongelmallista? -testi tarjoaa informaatiota pelaamisesta, pelaamiseen kuuluvista tärkeistä asioista ja niiden välisistä yhteyksistä. Esimerkiksi pelattujen pelityyppien, pelaamiseen käytetyn ajan, sosiaalisten suhteiden sekä pelaamisesta irrottautumisen pohtimisen kautta on mahdollista selvittää alustavasti pelaamisen ongelmallisuutta.