PELINEUVOLA

 

Pelineuvola -Tukea pelaamisen vaikutusten arviointiin ja liikapelaamisen tunnistamiseen

Pelineuvola on Pelituen ja peliongelmia työssä kohtaavan sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisen tai ammattilaisryhmän kohtaaminen, jonka tavoitteena on tukea pelaamisen käsittelyä osana asiakastyötä. Pelineuvola sopii myös järjestöjen ja sidosryhmien edustajille sekä pelaajien läheisille silloin kun halutaan perehtyä tarkemmin ongelmalliseen digi- ja/tai rahapelaamisen.
 
Pelineuvolan sisältö räätälöidään aina tarvekohtaisesti. Pelineuvola tarjoaa Pelituen toiminnan esittelyn lisäksi informatiiviset tietoiskut digipelaamisesta ja/tai rahapelaamisesta. Voidaan myös tutustua peliongelman tunnistamisen ja puheeksioton tueksi kehitettyihin työkaluihin ja tarjolla oleviin tukimateriaaleihin, miettiä yhdessä asiakastilanteita tapausesimerkein tai pohtia keinoja kehittää työyhteisötason toimintamalleja ongelmallista pelaamista kohdatessa. Pelineuvolassa voidaan pureutua myös johonkin muuhun ajankohtaiseen teemaan.
 
Pelineuvolan tuloksena voi syntyä yhteistyöprojekti, esimerkiksi tapahtuma, kampanja tai koulutustilaisuus. Pelineuvolan kautta edistetään myös tiedonkulkua ja tarjotaan mahdollisuutta liittyä osaksi Pelitukiverkostoa. Pelineuvola on maksuton. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Pelitukeen.

Pelineuvolakortti

 

Pelineuvola Tour 2017/2018

Pelineuvola Tour -kiertue pysähtyi Pohjois- ja Etelä-Savon alueella 9 eri paikkakunnalla. Osallistujia oli yhteensä 88 henkilöä (sosiaali-, kasvatus-, terveys- ja ohjausalan ammattilaisia sekä järjestötoimijoita).

Pelineuvola Tourin toteuttamisessa mukana olivat Pelituen lisäksi aluekoordinointi, Po1nt ja Po1nt on Chat -hanke, Digillä duuniin-hanke (Xamk ja Otavan opisto), Games for Health Finland (Savonia AMK), Video välittää -hanke (Kuopion kriisikeskus), Jirko Karttunen (eSports -opinnäytetyö), sekä Verke koulutusmateriaalien valmistajana.

Koulutuksen tavoitteena oli tunnistaa ongelmallinen pelaaminen ja toisaalta saada uusia ideoita pelien hyödyntämiseen omassa toimintaympäristössä. Pelineuvola Tourin teemat käsittelivät erityisesti lasten ja nuorten pelaamista, koulutukseen sisältyi myös pelien ja peliteknologian testaaminen (mm. HTC Vive, Xbox + Kinect sensori, Just Dance -peli, MakeyMakey). Koulutuksen ohjelma pysyi vakiona, asiantuntijat ja puhujat vaihtuivat paikkakunnasta riippuen.


- Digipelaamisen tieto-osio: 
Pasi Tuominen (Verke): Pelit toimintaympäristönä ja Pelit nuorisokulttuurissa
Heikki Koponen (Digillä duuniin -hanke): Digitaalinen pelaaminen

- Rahapelaamisen ja ongelmallisen pelaamisen tieto-osio: 
Anna Karjalainen (Pelituki): Rahapelaaminen ja nuoret. Ongelmallinen pelaaminen. 

- Huolen puheeksiotto:
Eija Myllymäki (Pelituki): Huolen puheeksiotto

- E-sports ja nuorisotyö:
Jirko Karttunen: Case sitmennään! Elektroninen urheilu nuorisotyössä.

Koulutuksen kuvamateriaali on nähtävissä Instagramissa #pelineuvolatour

 

LÄMMIN KIITOS kaikille osallistuneille ja yhteistyökumppaneille!


Pelineuvolan tukimateriaalit ammattilaisille 

Videomateriaalit

Pelituen YouTube -kanavasta löydät pelaamiseen liittyvää videomateriaalia mm. Pelitukitutoriaalit (digipelaajan maailmaan johdattelevat peliesittelyt) sekä Peliiluotsi -koulutuksen case-esimerkit. 

Oman pelaamisen arviointi

Omaa pelaamistaan ja siihen liittyviä haittoja voi arvioida Ongelmallista? - testin tarjoaman tiedon avulla.