PELINEUVOLA

 

Pelineuvola -Tukea pelaamisen vaikutusten arviointiin ja liikapelaamisen tunnistamiseen

Pelineuvola on Pelituen ja peli- tai nettiongelmia työssä kohtaavan sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisen tai ammattilaisryhmän kohtaaminen, jonka tavoitteena on tukea pelaamisen ja haitallisen internetin käytön käsittelyä osana asiakastyötä. Pelineuvola sopii myös järjestöjen ja sidosryhmien edustajille sekä pelaajien läheisille silloin kun halutaan perehtyä tarkemmin ongelmalliseen pelaamiseen tai internetin käyttöön.
 
Pelineuvolan sisältö räätälöidään aina tarvekohtaisesti. Pelineuvola tarjoaa Pelituen toiminnan esittelyn lisäksi tarvittaessa informatiiviset tietoiskut digipelaamisesta, rahapelaamisesta ja haitallisesta internetin käytöstä. Voidaan myös tutustua peliongelman tunnistamisen ja puheeksioton tueksi kehitettyihin työkaluihin ja tarjolla oleviin tukimateriaaleihin, miettiä yhdessä asiakastilanteita tapausesimerkein tai pohtia keinoja kehittää työyhteisötason toimintamalleja ongelmallista pelaamista tai netin käyttöä kohdatessa. Pelineuvolassa voidaan pureutua myös johonkin muuhun ajankohtaiseen teemaan.
 
Pelineuvolan tuloksena voi syntyä yhteistyöprojekti, esimerkiksi tapahtuma, kampanja tai koulutustilaisuus. Pelineuvolan kautta edistetään myös tiedonkulkua ja tarjotaan mahdollisuutta liittyä osaksi Pelitukiverkostoa. Pelineuvola on maksuton. Jos kiinnostuit, ota yhteyttä Pelitukeen.

Pelineuvolakortti

 


Pelineuvolan tukimateriaalit ammattilaisille 

Videomateriaalit

Pelituen YouTube -kanavasta löydät pelaamiseen liittyvää videomateriaalia mm. Pelitukitutoriaalit (digipelaajan maailmaan johdattelevat peliesittelyt) sekä Peliiluotsi -koulutuksen case-esimerkit. 

Oman pelaamisen arviointi

Omaa pelaamistaan ja siihen liittyviä haittoja voi arvioida Ongelmallista? - testin tarjoaman tiedon avulla.