MIKÄ ON PELITUKI?

 

Pelituki tuottaa ja välittää tietoa pelaamisesta ja kehittää tukea ongelmallisen pelaamisen tunnistamiseen ja ehkäisyyn

 

Ongelmallinen digi- ja rahapelaaminen? -tukea ja koordinaatiota

Pelituki tuottaa ja välittää tietoa digi- ja rahapelaamisesta sekä kehittää verkostoyhteistyössä tukea ongelmallisen pelaamisen tunnistamiseksi ja pelihaittojen ehkäisemiseksi. Pelitukea toteuttavat Sovatek-säätiö (koordinaatiovastuu), Kirkkopalvelujen Riippuvuustyön kehittämisyksikkö ja Kuopion kriisikeskus. Pelituessa toimii kolme päätoimista työntekijää, yhteystiedot löytyvät tästä. Toiminta-alueena on Keski- ja Itä-Suomi ja kohderyhminä ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, järjestötoimijat sekä pelaajat ja heidän läheisensä. Toimintaa kohdennetaan erityisesti nuorille ja heidän vanhemmilleen. Pelitukea rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Uusien toimintatapojen luominen ja verkostoyhteistyö

Pelituen tavoitteena on koota ja välittää tietoa pelikulttuurista ja pelaamisesta ilmiönä sekä kehittää toimintatapoja ja keinoja riskipelaajien tunnistamiseksi, pelihaittojen ehkäisemiseen ja ongelmalliseen pelaamiseen puuttumiseen. Pelituki tekee aktiivisesti alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä pelihaittatoimijoiden kesken. Konkreettisina työmuotoina mm. kehittämisryhmätoiminta sekä verkostoyhteistyö. Pelituki on mukana valtakunnallisessa Rahapelihaittojen viestintäverkostossa.

Tietoa pelaamisesta ilmiönä ja käytännön apuvälineitä

LATAAMOSTA ja PELINEUVOLASTA löytyy jatkossakin mm. raportteja, työvälineitä ja muita materiaaleja.
Pelituen materiaalipankiin kerätään tietoa ja materiaalia, kuten tieteellistä tutkimustietoa, esitteitä, verkkojulkaisuja, blogitekstejä ja mielipidekirjoituksia digi- ja rahapelaamisesta sekä pelaamisesta ilmiönä.

Pelituki löytyy myös FacebookistaInstagramista, Twitteristä ja YouTubesta.