MIKÄ ON PELITUKI?

 

Pelituki tuottaa ja välittää tietoa pelaamisesta ja haitallisesta internetin käytöstä sekä kehittää tukea peli- ja nettihaittojen tunnistamiseen ja ehkäisyyn

 

Ongelmallinen digi- ja rahapelaaminen sekä nettihaitat? -tukea ja koordinaatiota

Pelituki tuottaa ja välittää tietoa pelaamisesta ja haitallisesta internetin käytöstä sekä kehittää verkostoyhteistyössä tukea peli- ja nettihaittojen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi. Pelitukea toteuttavat Sovatek-säätiö (koordinaatiovastuu), Kirkkopalvelujen Riippuvuustyön kehittämisyksikkö ja Kuopion kriisikeskus. Pelituessa toimii neljä päätoimista työntekijää, yhteystiedot löytyvät tästä. Toiminta-alueena on Keski- ja Itä-Suomi ja kohderyhminä ovat sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, järjestötoimijat sekä pelaajat ja heidän läheisensä. Toimintaa kohdennetaan erityisesti nuorille ja heidän vanhemmilleen. Pelitukea rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Uusien toimintatapojen luominen ja verkostoyhteistyö

Pelituen tavoitteena on koota ja välittää tietoa pelikulttuurista ja pelaamisesta ilmiönä sekä kehittää toimintatapoja ja keinoja riskipelaajien tunnistamiseksi, peli-, ja nettihaittojen ehkäisemiseen ja ongelmalliseen pelaamiseen ja internetin käyttöön puuttumiseen. Pelituki tekee aktiivisesti alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä pelihaittatoimijoiden kanssa. Konkreettisina työmuotoina mm. kehittämisryhmätoiminta sekä verkostoyhteistyö. Pelituki on mukana valtakunnallisessa Rahapelihaittojen viestintäverkostossa.

Tietoa pelaamisesta ilmiönä ja käytännön apuvälineitä

LATAAMOSTA ja PELINEUVOLASTA löytyy jatkossakin mm. raportteja, työvälineitä ja muita materiaaleja.
Pelituen materiaalipankiin kerätään tietoa ja materiaalia, kuten tieteellistä tutkimustietoa, esitteitä, verkkojulkaisuja, blogitekstejä ja mielipidekirjoituksia digi- ja rahapelaamisesta sekä pelaamisesta ilmiönä.

Pelituki löytyy myös FacebookistaInstagramista, Twitteristä ja YouTubesta.