LATAAMO

Pelituessa tuotetaan ja välitetään tietoa pelaamisesta ja pelikulttuureista sekä erityisesti ongelmallisesta pelaamisesta ja sen määrittelystä. Tämä materiaali ja linkit kootaan Lataamoon.

PELINEUVOLASTA löytyy materiaalia pelaamisen tunnistamiseen ja ongelmallisesti pelaavien auttamiseen.

Selvitys haitallisesta internetin käytöstä

Tiiviit perusraportit Pelituen kyselyistä

Nuorille (yläkoulu ja 2.aste), Aikuisille (työyhteisöt ja korkeakoulut) ja työssään haitallista internetin käyttöä kohtaaville Ammattilaisille 

Tiedote haitallisen internetin käytön kyselyistä

Syksyllä 2018 Pelituki teki kyselyt haitallisesta internetin käytöstä nuorille, aikuisille ja ammattilaisille. Keskeiset havainnot on tiivistetty tiedotteeseen
Viekö netti liikaa? Pelituen kyselyssä yli 60% vastaajista koki läheisensä käyttävän liikaa nettiä

Kirjallisuuskatsaus ongelmallisesta internetin käytöstä

Ensimmäisenä osana selvitystä internetin haitallisesta käytöstä Pelituki julkaisi katsauksen, jossa avataan ilmiöön liittyviä käsitteitä ja esitellään tutkimuksia.
Tutustu Uhkaako haitallinen internetin käyttö hyvinvointia? - katsaukseen.

 


Kannanotot ja vetoomukset

Tiedote ja haaste rahapelien ikärajavalvonnasta

88% nuorista saa pelata rahapeliautomaateilla ilman valvontaa, todetaan Rahapelihaittojen viestintäverkoston tiedotteessa. Lue lisää

Arpajaislain uudistuksen seuraava vaihe on käynnistettävä välittömästi

Rahapelihaittojen viestintäverkosto vaatii arpajaislain uudistuksen jatkamista: nyt päähuomio olisi kiinnitettävä rahapelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen. Lue lisää

Kannanotto ikärajavalvonnan parantamiseksi

Rahapelihaittojen viestintäverkosto haastaa Veikkauksen parantamaan ikärajavalvontaa. "Rahapelien ikärajavalvontaa on parannettava – 90 % nuorista sai pelata rahapeliautomaatteja ilman valvontaa" Tutustu kannanottoon.

Vetoomus eettisen rahapeliuutisoinnin puolesta

Rahapelien markkinointi on Suomessa runsasta ja media käsittelee rahapelaamista paljon. Rahapelihaittojen viestintäverkosto haluaa kiinnittää huomiota piilomainonnan torjumiseen, pelien toimintalogiikan ja voittojen sattumanvaraisuuden sekä tuotoista hyötyvien intressien esiin tuomiseen. Tutustu vetoomukseen


Pelituen rahapelaamiseen liittyvät pilotit 2017

- #mihinsinäpanostat -somekampanja nuorten rahapelaamisen puheeksiotoksi
- Ikäihmisten rahapelaaminen Pieksämäellä


Pelituki -hankkeen (2012-2015) tiedontuotanto

Raportit

Peliaika. Poimintoja Pelituki-hankkeen matkan varrelta. Toimintaa kuvaava loppuraportti, lokakuu 2015.
Kaikki pelaa? Näkökulmia nuorten pelaamiseen ja pelihaittoihin. Raportti Pelituki-hankkeen tiedontuotannosta, lokakuu 2015.
 

Opinnäytetyöt

Askelmerkit pelikeskusteluun: Opas vanhemmille ja ammattilaisille. Jari Tanskasen opinnäytetyö, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, kevät 2014.
Kutsunta- ja varusmiespalveluikäisten miesten kokemuksia digitaalisesta pelaamisesta. Kaisa Kosusen ja Minna Laakson opinnäytetyö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, kevät 2014.