LATAAMO

Pelituessa tuotetaan ja välitetään tietoa pelaamisesta ja pelikulttuureista sekä erityisesti ongelmallisesta pelaamisesta ja sen määrittelystä. Tämä materiaali ja linkit kootaan Lataamoon.

PELINEUVOLASTA löytyy materiaalia pelaamisen tunnistamiseen ja ongelmallisesti pelaavien auttamiseen.

 

Kirjallisuuskatsaus ongelmallisesta internetin käytöstä

Ensimmäisenä osana selvitystä internetin haitallisesta käytöstä Pelituki julkaisee katsauksen, jossa avataan ilmiöön liittyviä käsitteitä ja esitellään tutkimuksia.
Tutustu Uhkaako haitallinen internetin käyttö hyvinvointia? - katsaukseen.

 

Pelituen rahapelaamiseen liittyvät pilotit 2017

- #mihinsinäpanostat -somekampanja nuorten rahapelaamisen puheeksiotoksi
- Ikäihmisten rahapelaaminen Pieksämäellä


Kannanotot ja vetoomukset

Tiedote ja haaste rahapelien ikärajavalvonnasta

88% nuorista saa pelata rahapeliautomaateilla ilman valvontaa, todetaan Rahapelihaittojen viestintäverkoston tiedotteessa. Lue lisää

 

Arpajaislain uudistuksen seuraava vaihe on käynnistettävä välittömästi

Rahapelihaittojen viestintäverkosto vaatii arpajaislain uudistuksen jatkamista: nyt päähuomio olisi kiinnitettävä rahapelihaittojen ehkäisyyn ja vähentämiseen. Lue lisää

Kannanotto ikärajavalvonnan parantamiseksi

Rahapelihaittojen viestintäverkosto haastaa Veikkauksen parantamaan ikärajavalvontaa. "Rahapelien ikärajavalvontaa on parannettava – 90 % nuorista sai pelata rahapeliautomaatteja ilman valvontaa" Tutustu kannanottoon.

Vetoomus eettisen rahapeliuutisoinnin puolesta

Rahapelien markkinointi on Suomessa runsasta ja media käsittelee rahapelaamista paljon. Rahapelihaittojen viestintäverkosto haluaa kiinnittää huomiota piilomainonnan torjumiseen, pelien toimintalogiikan ja voittojen sattumanvaraisuuden sekä tuotoista hyötyvien intressien esiin tuomiseen. Tutustu vetoomukseen


Pelitukifoorumien materiaalit

Pelitukifoorumi 10.5.2017: Rahapelaaminen ja peliyhtiöiden vastuullisuus

Hannu Rinkinen & Mika Peltoniemi: Peliyhtiöiden vastuullisuus
Tapio Jaakkola: Riskipelaaminen
Johanna Järvinen-Tassopoulos: Sosiaalityöntekijöiden kokemuksia rahapeliongelmista, Raso-tutkimushankkeen alustavia tuloksia
Videot esityksistä ja kokemusasiantuntija Anittan sekä sosiaalityöntekijä Anne-Maria Perttulan kommenttipuheenvuoroista löytyvät Pelituen youtube-kanavalta.

 

 


Peliluotsi -koulutusmateriaali

Peliluotsi on Pelituki -hankkeessa kehitetty koulutuskokonaisuus nuorten pelaamisesta.

Koulutuksessa käsitellään pelaamista ja pelikulttuuria, keskittyen erityisesti nuorten digitaaliseen pelaamiseen ja rahapelaamiseen, sekä niiden välisiin eroihin ja yhtäläisyyksiin. Lisäksi koulutuksessa määritellään ongelmallista pelaamista ja sen tunnistamista, sekä pohditaan keinoja ongelmapelaajan auttamiseksi.

Ohjeistus kouluttajalle
Peliluotsi diat
Case-videot, kuvaukset löytyvät kouluttajan ohjeistuksesta


Pelituki -hankkeen (2012-2015) tiedontuotanto

Raportit

Peliaika. Poimintoja Pelituki-hankkeen matkan varrelta. Toimintaa kuvaava loppuraportti, lokakuu 2015.
Kaikki pelaa? Näkökulmia nuorten pelaamiseen ja pelihaittoihin. Raportti Pelituki-hankkeen tiedontuotannosta, lokakuu 2015.
Pelituki-hankkeen väliraportti, huhtikuu 2014
Näkökulmia nuorten pelaamiseen. Pelituki-hankkeen tiedontuotannon raportti, tammikuu 2014.

Opinnäytetyöt

Askelmerkit pelikeskusteluun: Opas vanhemmille ja ammattilaisille. Jari Tanskasen opinnäytetyö, Humanistinen ammattikorkeakoulu, Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma, kevät 2014.
Kutsunta- ja varusmiespalveluikäisten miesten kokemuksia digitaalisesta pelaamisesta. Kaisa Kosusen ja Minna Laakson opinnäytetyö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, kevät 2014.

RePlay-seminaari 5.2.2014 - Näkökulmia digiajan kasvatukseen

Seminaarin teema:  Sosiaalisuus, väkivalta ja luovuus nuoruuden ja pelaamisen näkökulmista

Kimmo Jokinen: Lasten perhesuhteet ja media
Päivi Honkatukia: Nuoret ja väkivalta? Kulttuurinen käytäntö, sosiaalinen ongelma vai kasvatuksen kysymys?
Marko Siitonen: Luovuus ja oma-aloitteisuus - luovuus ja oma-aloitteisuus peliympäristöissä

Seminaarin videotallenteet:
osa 1: http://bambuser.com/v/4332721
osa 2: http://bambuser.com/v/4332805
osa 3: http://bambuser.com/v/4333014
osa 4: http://bambuser.com/v/4333244