Ikäihmisten rahapelaaminen Pieksämäellä

 

Pieksämäellä kartoitettiin ikäihmisten rahapelaamista vuoden 2017 aikana. Kirjallista kyselyä täytettiin Ikäneuvolan terveystarkastusten yhteydessä sekä järjestötalolla ja seurakunnassa kokoontuvissa ryhmissä. Kartoituksen tarkoituksena oli selvittää minkä verran ikäihmiset pelaavat rahapelejä, millaisia rahapelaamiseen liittyviä kokemuksia ikäihmisillä on sekä mikä on vastaajien näkemys pelaamiseen liittyvistä palveluista paikkakunnalla.  

Kyselyyn vastasi 234 pieksämäkeläistä ikäihmistä (yli 64 -vuotiasta), heistä 43 % miehiä, 57 % naisia. Rahapelejä pelasi 71 % vastaajista, miehistä 78 % pelasi yhtä tai useampaa rahapeliä, naisista 65 %. Miehet lottosivat naisia useammin, naiset raaputtivat enemmän arpoja. Vastaajien mielestä raha-pelaamisen haettaisiin apua ensisijaisesti perusterveydenhuollosta .

Tutustu raporttiin.